Inleiding

Wat?


Helios is een applicatie van het VAPH voor professionelen en in het bijzonder de Multidisciplinaire teams.

Doel


De applicatie moet dienen om het Adviesrapport, Multidisiciplinair Verslag en PAB-inschalingsverslag op te maken en over te maken aan het VAPH.

Op lange termijn moet het meer zijn dan een applicatie om verslagen in op te maken. Het moet de MDT's aanbieden om ook een overzicht te krijgen van het dossier van de persoon met een handicap. We willen ook interactie met het eigen dossierverwerkingsprogramma van het VAPH.

Productveranderingen


Om de 3 weken is er een nieuwe versie van Helios. Bij update informatie vindt u de wijzigingen per versie.

Stand van zaken


Helios is verplicht te gebruiken sinds het najaar 2015.