Gedrag

Wanneer de klant beperkingen ondervindt op vlak van gedrag, duid je 'ja' aan. Vervolgens moet je de 'SGZ-schaal' invullen. De eindscore wordt berekend na het bewaren. Dit is dezelfde schaal als in het PAB-IV of ZZI.

Op het einde is er nog een tekstveld om de gedragsproblemen toe te lichten.


Comments