Handleiding‎ > ‎Adviesrapport‎ > ‎

Motivatieverslagen

Wanneer je op ‘Motivatieverslagen’ klikt, vind je een overzichtstabel met de motivatieverslagen voor dit adviesrapport. Dat zie je hieronder.

Het cijfertje achter de titel ‘Motivatieverslagen’ duidt het aantal motivatieverslagen in het adviesrapport aan.


Een adviesrapport bestaat uit één of meerdere motivatieverslagen. Je kan een aanvraag voor alle gevraagde hulpmiddelen meestal niet in hetzelfde motivatieverslag verwerken. Afhankelijk van de situatie moet je een nieuw opmaken.


De basisregel is dat per groep van logisch samenhorende probleemactiviteiten je één motivatieverslag opmaakt. Eén motivatieverslag mag meerdere hulpmiddelen bevatten.


Het 'type aanvraag' zorgt er echter voor dat de basisregel doorkruist wordt. Wanneer de hulpmiddelen niet van dezelfde referteklasse zijn, moet je meerdere motivatieverslagen opmaken. Per type aanvraag is er immers een andere procedure en die vraagt een andere motivering.


Conclusie: alle hulpmiddelen binnen dezelfde groep van probleemactiviteiten en binnen dezelfde 'type aanvraag', kunnen verwerkt worden in hetzelfde motivatieverslag.


Een nieuw motivatieverslag voeg je toe door te klikken op ‘Motivatieverslag toevoegen'. De pagina waar je een motivatieverslag kan opstellen, wordt dan geopend. Het begin van deze pagina zie je hieronder.

Een motivatieverslag kan je tussentijds bewaren. Daarvoor moet je alleen maar de ‘Probleemactiviteit’ ingevuld hebben. De probleemactiviteit is de activiteit waarvoor je een nieuw motivatieverslag opmaakt.


In het veld ‘Aangevraagd hulpmiddel of aanpassing’ kan je de hulpmiddelen aanduiden die aangevraagd worden. Je kan een nieuw hulpmiddel toevoegen door te klikken op 'Toevoegen vragen IMB'. Je komt dan op een andere pagina waar je de hulpmiddelen kan aanduiden. Ze worden dan in het tabelletje zoals hieronder te zien, geplaatst. Op het rode kruisje klikken zorgt ervoor dat je dat hulpmiddel verwijdert. In het aantal kan je er meer van hetzelfde aanvagen.
In het veld ‘Type aanvraag’ zijn er 3 types aanvraag mogelijk:

 1. Referteklasse: hulpmiddelen uit de refertelijst van het VAPH worden aangevraagd

 2. Niet-referte (BBC): hulpmiddelen die niet op de refertelijst van het VAPH staan worden aangevraagd. Dit wordt voorgelegd aan de Bijzondere Bijstandscommissie (BBC)

 3. ZUZ (BBC): een hogere tegemoetkoming voor een hulpmiddel dat op de refertelijst staat wordt gevraagd. Dit is een vraag in het kader van de 'zeer uitzonderlijke zorgbehoefte' en wordt voorgelegd aan de Bijzondere Bijstandscommissie (BBC)


Vervolgens moet je tekstvelden invullen in het motivatieverslag.


In het onderdeel ‘Probleemstelling’ moet je de probleemactiviteit vermelden:

 • wat is het belang in het kader van de sociale integratie

 • indien relevant beschrijft u de frequentie en duur van de activiteiten

Vermeld indien relevant:

 • welke deelactiviteiten, handelingen, situatie precies problemen opleveren


Vermeld functionele en eventuele technische eisen waaraan oplossing moet

voldoen:

 • met betrekking tot de activiteit

 • met betrekking tot de mogelijkheden en beperkingen van de betrokkene. Hierbij moet u rekening houden met evoluties, revalidatie-aspecten, contra-indicaties...

 • met betrekking tot de individuele situatie en omgeving. Hierbij moet u rekening houden met locatie, omgevingsfactoren, sociale context ,tijdsfactoren…


In het onderdeel ‘Aangevraagde oplossing’ moet je het hulpmiddel beschrijven. Beschrijf ook in welke mate deze oplossing voldoet aan de functionele eisen:

 • zijn er compromissen gemaakt?

 • is het getoetst?

 • is er een testverslag?


In het onderdeel ‘Niet weerhouden alternatieven’ kan je toelichten indien andere oplossingen werden overwogen waarom ze niet werden gekozen

 • voldoen ze functioneel niet?

 • persoonlijke voorkeuren?


In het onderdeel ‘Motivering zeer uitzonderlijke zorgbehoefte’ voeg je de specifieke motivering in voor een hulpmiddel van de referteklasse “ZUZ”(zeer uitzonderlijke zorgbehoefte). Deze hulpmiddelen volgen de procedure voor de Bijzondere Bijstandscomissie en vereisen specifieke toelichting.


Comments