Herevaluatie

Wanneer iemand een herziening van zijn prioriteit wil aanvragen, moet hiervoor ook een checklist prioritering door het MDT voor opgemaakt worden. Als het gaat om een vraag tot herevaluatie, duid je ja aan en motiveer je de verandering aan de situatie.

Comments