Kloof ondersteuning en gewenste ondersteuning

In dit onderdeel moet je in een aantal tekstvakken de kloof omschrijven die bestaat tussen de huidige ondersteuning en gewenste ondersteuning. Boven elk tekstvak staat de concrete omschrijving van wat verwacht wordt.
Comments