Handleiding‎ > ‎

Klantenbeheer Helios

Vooraleer je een verslag kan opmaken voor een persoon, moet die persoon als klant bij het MDT geregistreerd zijn. Als de persoon geen klant is bij het MDT, kan je geen verslag maken. Daarom is de startpagina van Helios een klantenpagina. Het beginscherm ziet er zo uit.
 

 

Het beginscherm van Helios bestaat uit 4 delen en 1 "Klant toevoegen" knop:
 1. Zoek klant met onafgewerkt verslag: kan je klanten met een lopend verslag zoeken. Dit zijn de verslagen waar je mee bezig bent maar nog niet verstuurd zijn
 2. Zoek klant: kan je klanten zoeken. Hier kan je de klanten opzoeken die geregistreerd zijn bij jouw MDT
 3. Ontvangen brieven: geeft een overzicht van de meest recente brieven die naar jouw MDT verstuurd werden
 4. Rapporten: geeft een overzicht van rapporten/overzichten die het VAPH aan jouw MDT aanbiedt voor bijvoorbeeld opvolging.
 5. Door te klikken op 'Klant toevoegen', kan je een nieuwe persoon toevoegen aan jouw MDT. De basisvoorwaarde om een nieuw verslag te maken.
We overlopen deze 3 functionaliteiten.

Klant met een lopend verslag zoeken


Dit deel ziet er zo uit.

 

Hier kan je zoeken naar klanten waarvoor verslagen in opmaak zijn door het MDT. Je ziet er alle verslagen van het ganse MDT die nog niet verzonden zijn. Je kan zoeken op een aantal criteria:
 • Naam: de familienaam van de klant
 • Voornaam: de voornaam van de klant
 • Rijksregisternummer: het rijksregisternummer van de klant
 • Contactpersoon: de contactpersoon van het MDT dat aangeduid is in het verslag
 • Type verslag: de soorten verslagen: MDV, adviesrapport en het PAB-inschalingsverslag
 • Verslag vanaf tem: hier kan je een range ingeven waarbinnen het verslag opgestart is
Als je alles leeg laat en klikt op 'zoeken', krijg je alle lopende verslagen. Een zoekresultaat ziet er uit als een link met in de link de naam, voornaam en rijksregisternummer van de persoon.


Wanneer je hier op klikt, kom je in het klantenscherm van de persoon uit.

Klanten zoeken 


Dit deel ziet er zo uit.

 
Hier kan je zoeken naar de klanten die geregistreerd zijn bij jouw MDT. Een zoekresultaat ziet er uit als een link met in de link de naam, voornaam en rijksregisternummer van de persoon.


Wanneer je hier op klikt, kom je in het klantenscherm van de persoon uit.

Klant toevoegen


Wanneer je een verslag wil maken voor een nieuwe persoon, moet je die eerst toevoegen. Als je de persoon niet als zoekresultaat hebt gevonden in het 'Klanten zoeken'-gedeelte, klik je op de knop 'klant toevoegen'. Dan kom je in het scherm om de klant toe te voegen. Dat scherm ziet er zo uit.

Als je het rijksregisternummer toevoegt en klikt op 'Volgende', is de persoon toegevoegd aan het MDT. Je krijgt dan deze boodschap.
  
Hier zijn wel verschillende fouten mogelijk:
 1. De persoon is al toegevoegd aan het MDT. Dit is niet erg. Je komt dan vanzelf in het klantenscherm van de persoon uit. Je krijgt bovenaan wel een boodschap te zien 2. De persoon is al toegevoegd aan een ander MDT. Dan moet je contact opnemen met de helioshelpdesk@vaph.be. Zij kunnen dit in orde brengen. Deze boodschap ziet er zo uit.

 3. In een overgangsfase kunnen er problemen zijn met verslagen die opgestart waren vooraleer je de persoon moest toevoegen als klant. De problemen kunnen zijn:
  • Ik kan het verslag alleen maar inzien
  • Ik vind de persoon niet meer terug
        Ook in deze gevallen neem je contact op met de helioshelpdesk@vaph.be.

Rapporten

Hier kan je overzichten downloaden voor eventuele opvolging.
 1. Rapport schuldvorderingen: deze geven je een overzicht (Excel) van de schuldvorderingen die vanaf 1 januari 2019 ingediend werden. Je vind er de volgende informatie in terug.
  • Naam: naam en voornaam van de klant
  • Rijksregisternummer: rijksregisternummer van de klant
  • Dossier: dossiernummer van de klant
  • Verslagtype: het type verslag dat werd verstuurd bv. module D: Adviesrapport
  • Verzendingsdatum: verslag de datum wanneer het verslag verstuurd werd
  • Schuldvorderingreferentie: de referentie waarmee jouw MDT de schuldvordering kan herkennen
  • Status schuldvordering: geeft aan of de schuldvordering aanvaard werd of niet
  • Status van betaling: wanneer er betaald werd krijg met ook de status van de betaling te zien
  • Datum betaling schuldvordering: datum waarop de schuldvordering uitbetaald werd
  • Effectief Uitbetaald bedrag: het bedrag dat op de betalingsdatum uitbetaald werd
Comments