Handleiding‎ > ‎

Klantenscherm

Wanneer je een klant gevonden hebt, kom je in het klantenscherm. Alles over klanten zoeken of toevoegen vind je hier. Het klantenscherm ziet er zo uit.


Hier kan je 3 zaken zien:
 • Mijn vaph toegang
 • Ondersteuningsplannen
 • Verslagen voor de klant.
We overlopen ze.

1. Toegang tot het dossier


Hier kan je voor de klant nakijken of je toegang hebt tot het dossier. Indien niet, kan je aangeven van wel. Als je dit op 'ja' plaatst, wordt wel verwacht dat het toestemmingsformulier hiervoor gehandtekend is. Dat formulier hou je zelf bij.

Eens het op 'ja' wordt geplaatst, is het niet meer wijzigbaar. Enkel de administratie van het VAPH kan dit nog.

Het scherm ziet er zo uit

2. Ondersteuninsplannen


Hier kan je voor je klant zijn goedgekeurde Ondersteuningsplannen PVB inzien. Voor een klant kan je steeds de eindschets inkijken. De eindschets omvat de verschillende ondersteuningsfuncties met hun bijhorende frequentie.

Wanneer je toestemming hebt, zal je ook de volledige pdf kunnen inkijken.

Het scherm ziet er zo uit.

 

3. De verslagen van de persoon


Dit bestaat uit 2 delen: de lopende verslagen en verzonden verslagen die je op het scherm hieronder ziet. We overlopen deze 2 delen.Lopende verslagen

De lopende verslagen tonen alle verslagen voor deze klant die nog niet verzonden zijn. Het overzicht is een tabel met daarin:
 • Type verslag: dat kan zijn een adviesrapport, MDV, ZZI...
 • De status: dit kan zijn 'In opmaak' of 'Klaar'
 • Contactpersoon: de persoon van het MDT dat is opgegeven in het verslag als contactpersoon
 • Verslag van: de datum waarop het verslag aangemaakt is
 • Laatste wijziging: de datum waarop het verslag de laatste keer gewijzigd is
 • Uitvoeren: hierin kan je een actie doen. Dit kan zijn:
  • 'wijzigen': hiermee werk je verder aan het verslag
  • 'downloaden': hiermee genereer je een pdf bestand van het verslag
  • 'verwijderen': hiermee verwijder je het verslag
Onderaan zijn er ook knoppen om een nieuw verslag toe te voegen. De soorten verslagen zijn:
 • Adviesrapport
 • Multidisciplinair verslag
 • PAB-inschalingsverslag
 • Test ZZI verslag
 • ZZI verslag
 • Objectiveren handicap
 • Objectiveren ondersteuningsnood
 • Checklist prioritering

Verzonden verslagen


De verzonden verslagen tonen alle verslagen voor deze klant die reeds verzonden zijn. Het overzicht is een tabel met daarin:
 • Verzendingsdatum: de datum waarop het verslag verzonden is
 • Type verslag: dat kan zijn een adviesrapport, MDV, ZZI...
 • ITP: dit kan ja of neen zijn. Wanneer dit 'ja' is, is het verslag bestemd voor de Intersectorale Toegangspoort. Het verslag is dan door Helios gemaild naar de persoon die het wou versturen met de boodschap om dit op te laden in INSISTO. Het verslag is niet bij het VAPH toegekomen
 • Status: dit kan zijn 'verzonden' of 'geregistreerd' (dan heeft het VAPH het geregistreerd in het dossier)
 • Contactpersoon: de persoon van het MDT dat is opgegeven in het verslag als contactpersoon
 • Verslag van: de datum waarop het verslag aangemaakt is
 • Acties: hierin kan je een actie doen.  Dit kan zijn:
  1. Inzien: het verslag inzien in Helios
  2. Pdf downloaden: de pdf versie van het verslag zoals verzonden naar het VAPH downloaden
  3. Kopiëren: een kopie maken van het verslag en hierop verderwerken. Dit zal je doen wanneer je een nieuw MDV wil maken voor iemand waar je al één voor had of verbetering doen op vraag van het VAPH
Comments