Gegevens verslag

Dit onderdeel heeft verschillende rubrieken.

Gegevens aanvrager


In de rubriek ‘Gegevens aanvrager’ moet je de ‘naam’ en ‘voornaam’ van de aanvrager invullen. De aanvrager is de persoon die de aanvraag bij het VAPH doet.  De aanvrager kan de persoon zelf zijn (voor wie het verslag wordt opgesteld). Dit is wanneer hij ouder dan 18 jaar (of een ontvoogde minderjarige) is voor zover hij niet onbekwaam of verlengd minderjarig verklaard is. 

In het andere geval is het de wettelijk vertegenwoordiger (voor minderjarigen zijn dat meestal de ouders).

MDT


In de rubriek ‘MDT’ vind je het erkenningsnummer en de naam van het MDT vooraf ingevuld terug. Bij de MDT leden voeg je de personen van het MDT toe die betrokken waren bij het invullen van het verslag.

De MDT leden waar je uit kan kiezen zijn degene die toegevoegd zijn als Heliosgebruiker. Hier kan je meer over lezen in het gebruikersbeheer.

De ‘Contactpersoon voor dit verslag’ is de persoon van het MDT die gecontacteerd mag worden bij vragen over het verslag.

Info intake


In de rubriek ‘Info intake’ vul je de aanmeldingsdatum en de datum van het eerste intakegesprek met de klant/aanvrager in:
  • De datum van aanmelding is de datum van het eerste contact tussen de klant en de persoon met een handicap naar aanleiding van deze specifieke vraag voor het VAPH. Dit eerste contact  kan ook telefonisch zijn.
  • De datum van het eerste intakegesprek is het moment waarop het team de aanvrager heeft ontvangen of een huisbezoek heeft gebracht in het kader van het opmaken van een verslag voor het VAPH. Tijdens het  intakegesprek wisselen de aanvrager en het team informatie uit om een beeld te vormen over de probleemsituatie. Het team zal van het gesprek ook gebruik maken om de noodzakelijke sociale en medische anamnese te verzamelen. Het intakegesprek wordt beschouwd als de start voor het opmaken van het verslag voor het VAPH.

Comments