Barthel

De Barthelindex is het resultaat van het scoren van de klant op een ADL-schaal. Met ADL bedoelt men activiteiten in het dagelijks leven, zoals eten, wassen, een trap opgaan of uit bad komen. De index bestaat uit 3 delen. Het gedeelte mobiliteit bevat 6 items. Voor de zelfzorg index moeten 7 items
gescoord worden. Over incontinentie moeten 2 items ingevuld worden.

Vooraleer je de schaal invult, moet je de leeftijd ingeven.

Voor de drie gedeeltes kan u ook steeds aanduiden dat ze niet relevant zijn in functie van de leeftijd of in functie van de zorgvraag. Wanneer het niet relevant is, blijft de deelschaal verborgen. Wanneer het wel relevant is, springen de vragen open. Hieronder zie je een voorbeeld waarbij de mobiliteittschaal openspringt.


Voor elk item moet aangeduid worden in welke mate de klant deze al dan niet zelfstandig kan uitvoeren of hoe erg de incontinentie is. Dit kan door de best passende waarde te selecteren of in te vullen. Elke uitspraak is gekoppeld aan een welbepaalde score en alle scores samen geven de totale Barthelscore van maximum 100. Wanneer bij verschillende handelingen onder één item een verschillende mate van zelfstandigheid is, neemt u de uitspraak die het meest hulp aangeeft.
Comments