Beperkingen in het psychosociaal functioneren

Dit is de 'Gaf-score' en ziet er zo uit

  
Het psychisch, sociaal en beroepsmatig functioneren wordt beoordeeld volgens een hypothetisch continuüm van geestelijke gezondheid naar psychische stoornis. Hiervoor wordt de schaal voor de algemene beoordeling van het functioneren, zoals geoperationaliseerd in de DSM 4, gebruikt. De beoordeling resulteert in de Gafscore. 

Bij de beoordeling mag je de beperkingen die het gevolg zijn van lichamelijke of omgevingsfactoren niet mee rekenen. Bij verstandelijke en psychische handicap moet je deze score invullen.

De score heeft ranges van 10 punten (1tem10, 11tem20, 21tem 30, …), maar je  duidt de tussenliggende codes (bijvoorbeeld: 35) aan. Een korte samenvatting van de uitleg staat naast elke waarde.

Comments