Motorische beperkingen

Deze rubriek ziet er zou uit.

 

In deze rubriek moet je moet invullen of de klant een motorische handicap heeft. Is dit zo, dan moet je voor elk 'lichaamsdeel de ernst van de motorische handicap aanduiden. Voor de ernst kan u een selectie maken uit het lijstje met mogelijke waarden na openen van de dropdown (pijl naast het invulveld) of u typt de (eerste letter van de) waarden in. De mogelijke waarden zijn: 
  • geen probleem
  • licht probleem
  • matig probleem
  • ernstig probleem
  • volledig probleem
  • niet gespecifieerd
  • niet van toepassing
Er moet ook aangeduid worden of de klant 300 meter te voet kan gaan aan een normaal tempo.
Het kan ook zijn dat de vraag naar motorische beperkingen niet relevant is in functie van de leeftijd of de zorgvraag.
Comments