Stoorniscodes

Het onderdeel met de stoorniscodes ziet er zo uit.


De eerste mogelijkheid is dat je in de eerste ‘dropdown’ op de categorie klikt en een stoorniscategorie kiest. Vervolgens wordt in de stoornis - ‘dropdown’ alle stoornissen ingeladen die tot de categorie horen. Wanneer je op het ‘+’-je klikt, wordt de stoornis toegevoegd aan het verslag. De stappen ziet u hieronder.


  1. Categorie en stoornis kiezen
  2. Toevoegen aan verslag na op het plusje geklikt te hebbenDe tweede mogelijkheid is dat je de categorie overslaat en direct een stoornis zoekt. Je klikt op het pijltje van de ‘stoornis’ - dropdown. Alle stoornissen worden getoond. Wanneer je een ‘j’ intypt kom je bij de stoornissen waarvan de code met een ‘j’ begint. De stappen zie je hieronder.


  1. Stoornissen opendoen  2. ‘J’ typen en je komt bij de stoornissen waarvan de code begint met een ‘J’  3. Als je dan klikt op het ‘+’-je wordt de code toegevoegd aan het verslag


Begin met de belangrijkste stoorniscodes en deze die een invloed hebben op het ontstaan van de handicap. Gebruik liever één overkoepelende code dan meerdere partiële codes. Probeer de codes die het meest ingrijpen op de sociale integratiemogelijkheden van de klant eerst te zetten. Deze beoordeling
zal vaak subjectief zijn en de impact van de stoornissen kan verschillend zijn afhankelijk van de gevraagde ondersteuning.

Het aantal stoorniscodes dat u kan ingeven is beperkt tot 5.

De volledige lijst van de stoorniscodes vind je hier.Comments