Schuldvordering

Wanneer je de linkernavigatiebalk klikt op ‘Schuldvordering’, wordt onderstaand scherm getoond.

Bij de ‘Betaling’  duid je aan of je een betaling wenst of niet. Bij het ‘Nummer’ kan je een referentie ingeven die het VAPH overneemt in de mededeling bij de betaling.


Sinds april 2016 wordt er gesproken van modules van het basisdossier. Deze modules komen overeen met een verslag: checklist prioritering, objectiveren handicap...

Per module is er een bedrag voorzien. Dit betekent dat je ook per module/verslag een schuldvordering moet indienen. De referentie van de schuldvordering hoeft niet hetzelfde te zijn per schuldvordering. Dat is een interne keuze.

Comments