Vraagstelling

In dit onderdeel kan je vragen 'Zorg', 'PAB', 'IMB' en 'Verplaatsings -en verblijfkosten gewoon onderwijs' registreren.

Zorg


Het scherm om een zorgvraag toe te voegen ziet er zo uit.


Dit is ingewikkeld. Je moet van links naar rechts werken en ook nog bovenaan iets doen. De beste manier om er aan te beginnen is:

  1. Aanduiden of het gaat om een meerderjarige of minderjarige
  2. Afhankelijk van deze keuze worden de “tickets” (z5, z6…) getoond. Hier duid je er één aan
  3. Vervolgens duid je de zorgvormen aan. Je bent verplicht de hoogste zorgvorm aan te duiden die bij het ticket hoort (z85 → nursing verplicht)
Tenslotte duid je één of meer doelgroepen aan Het gebruik van de CTRL en SHIFT toetsen is soms noodzakelijk. Wanneer je 2 doelgroepen of zorgvormen wil aanduiden die vlak onder elkaar staan, houd je de SHIFT toets ingedrukt en duid je de eerste en 2e aan. Ze zijn allebei geselecteerd. Wanneer je 2 doelgroepen of zorgvormen wil aanduiden die niet vlak onder elkaar staan, duid je de eerste aan. Vervolgens houd je de CTRL-toets ingedrukt en duid je de 2e aan. Ze zijn allebei geselecteerd.


Wanneer je een doelgroep of zorgform wil 'uitvinken', moet je de ook de CTRL toets ingedrukt houden en nog eens klikken op de doelgroep of zorgvorm. Dan is die weg.


PAB


Hier kan je aanduiden of er een PAB nodig is of niet.
IMB


Een IMB-vraag toevoegen, doe je door te klikken op ‘Toevoegen vragen IMB’. Er opent zich dan een nieuw scherm waarbij je IMB-vragen kan toevoegen. De IMB-vragen zijn op deze pagina onderverdeeld per domein: communicatie, ombouw woning…

Je moet de hulpmiddelen aanvinken. Wanneer je op ‘Bewaren’ klikt, worden ze toegevoegd aan de ‘Vraagstelling’-pagina.


In de 3e kolom op de vraagstelling pagina kan je de gevraagde aantallen aanpassen.Verplaatsings -en verblijfkosten gewoon onderwijsHier kan je aanduiden of er een tegemoetkoming nodig is voor de verplaatsings -en verblijfkosten gewoon onderwijs. Dat ziet er zo uit.

Comments