Algemeen beeld

Hier kan je een algemeen beeld van de cliënt schetsen. Hier wordt gevraagd 4 zaken in te vullen:
  • Algemeen beeld: een tekstveld waarin je het algemeen beeld van de cliënt kan schetsen
  • Wettelijke subrogatie: dit is een ja/nee veld en kan je aangeven of de cliënt betrokken is geweest bij een ongeval (arbeidsongeval, medisch ongeval, verkeersongeval...) met een aansprakelijke derde
  • Stoornis: een tekstveld waar je de stoornissen omschrijft
  • Relevante voorgeschiedenis: hier omschrijf je de voorgeschiedenis van de cliënt
Comments