Zelfredzaamheid

Wanneer de klant beperkingen ondervindt op vlak van zelfredzaamheid, duid je dit aan.

Je moet dan de zelfredzaamheidsschaal invullen en vervolgens in een aantal tekstvelden de beperkingen op vlak van zelfredzaamheid op de verschillende domeinen toelichten.

De zelfredzaamheidsschaal is dezelfde als die van het PAB-IV of ZZI. Ze bevat 11 inhoudelijke rubrieken die in 11 afzonderlijke rubrieken zijn ondergebracht:
 1. toilet
 2. mobiliteit binnenshuis
 3. lichaamsverzorging
 4. voeding
 5. voedselbereiding
 6. verzorging kleding
 7. dagelijkse huishoudelijke onderhoudsactiviteiten
 8. niet dagelijkse huishoudelijke onderhoudsactiviteiten
 9. regulatie woonomgeving en slaap
 10. activiteiten buiten de woning
 11. communicatie en basisvaardigheden.

De vragen binnen deze verschillende rubrieken moeten aan de hand van volgende antwoordmogelijkheden beantwoord worden:
Zelfstandig: geen beperking
 1. Zelfstandig: met moeite
 2. Zelfstandig: met hulpmiddelen
 3. Met hulp: met supervisie, voorbereiding of controle
 4. Met hulp: met praktische hulp
 5. Met hulp: met inhoudelijke begeleiding
 6. Met hulp: met praktische hulp en inhoudelijke begeleiding
 7. Volledig afhankelijk: afhankelijke uitvoering OF ernstig/ volledig onvermogen.

Uitzondering hierop zijn de 2 incontinentie- items die als volgt beantwoord
moeten worden:
 1. Continent
 2. Minder dan 1 keer per week incontinent
 3. Minstens 1 keer per week incontinent

De scores van Barthel, Elida en de zelfredzaamheidsindex zelf wordt berekend na het bewaren.

Hieronder zie je het begin van het scherm 'Zelfredzaamheid'

Comments