Functioneren


Het is de bedoeling in dit deel alle gegevens te verzamelen die nodig zijn om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het functioneren van de persoon met een handicap op voor zijn leven relevante aspecten en domeinen. Dit onderdeel bevat deze rubrieken: