Ernstige gedragsproblemen

Je moet deze schaal alleen maar invullen wanneer er een indicatie is van ernstige gedragsproblemen. De aanwezigheid van ernstig probleemgedrag kan de zorgzwaarte immers aanzienlijk vergroten. Het is dan ook belangrijk dat dit element meegenomen wordt bij het bepalen van de ernst van de handicap. 

Wanneer je aangeeft dat er ernstige gedragsproblemen zijn, zal de SGZ- schaal verschijnen. Dat zie je hieronder.
Om de aanwezigheid van ernstig probleemgedrag objectief vast te stellen maken we gebruik van de Storend Gedragsschaal voor Zwakzinnigen (SGZ). 

Deze schaal bestaat uit 32 vragen die betrekking hebben op probleemgedrag. Omdat sommige vragen erg confronterend kunnen overkomen, raden we aan deze schaal enkel in te vullen indien er belangrijke aanwijzingen zijn voor het optreden van ernstig probleemgedrag. Vandaar de eerste vraag ‘Is er een indicatie van ernstige gedragsproblemen?’. Enkel indien ‘ja’ geantwoord wordt op deze vraag kan het instrument ingevuld worden.

De 32 vragen moeten beantwoord worden aan de hand van volgende
antwoordmogelijkheden:
  • Dit gedrag is niet voorgekomen
  • Dit gedrag is de afgelopen 3 maand niet voorgekomen
  • Dit gedrag kwam gemiddeld ongeveer 1 dag per maand voor
  • Dit gedrag kwam gemiddeld ongeveer 1 dag per week voor
  • Dit gedrag kwam gemiddeld 2,3 of 4 dagen per week voor
  • Dit gedrag kwam 1 of meer keer per dag voor (gemiddeld tenminste 5 dagen per week)

Opmerking: indien de persoon met succes bepaalde medicatie inneemt waardoor het probleemgedrag enigszins afgeremd wordt, vragen we om deze situatie als uitgangspunt te nemen bij het beantwoorden van de vragen. Dit geldt uiteraard niet voor succesvolle interventies van personen vermits deze net cruciaal zijn voor de zorgzwaarte.

De scores en de berekening van de totaalscore zijn volledig overgenomen uit het handboek van de SGZ. De totaalscore wordt automatisch berekend en verschijnt in de balk boven het instrument. Uit de totaalscore wordt een ‘categorie ernstige gedragsproblemen’ afgeleid:
  • Categorie EGS 1: zwaar storend gedrag
  • Categorie EGS 2: matig storend gedrag
  • Categorie EGS 3: beperkt storend gedrag
  • Categorie EGS 4: geen storend gedrag
Comments