Functies en functiestoornissen

Om het dagelijks functioneren van een persoon goed in te schatten, is het belangrijk zicht te hebben op de functies die intact zijn en de functies die gestoord zijn. Het is hierbij uiteraard niet onze bedoeling een gedetailleerde beschrijving te krijgen van het functioneren op alle (deel-)functies. Wél willen we dat de Deskundigencommissie zich een zo volledig mogelijk beeld kan vormen van die functies die bepalend zijn voor (de problemen bij) het dagelijks functioneren van de persoon met een handicap.We onderscheiden volgende functies (ICF):
  1. Mentale functies: alle functies van de hersenen. Bijvoorbeeld: oriëntatie, intellectueel of cognitief functioneren, aandacht, geheugen, hogere cognitieve functies (organisatie en planning, inzicht, oplossen van problemen), …
  2. Sensorische functies en pijn: alle functies van de zintuigen en de gewaarwording van pijn. Bijvoorbeeld: visuele functies, hoorfuncties, vestibulaire functies (positiegevoel, balans, bewegingsgevoel), chronische of frequent terugkerende pijn
  3. Stem en spraak: het produceren van geluiden en spraak. Bijvoorbeeld: stem, articulatie, vloeiendheid van ritme en spreken
  4. Functies van het bewegingssysteem: alle functies gerelateerd aan beweging en mobiliteit. Hierbij maken we het onderscheid tussen het functioneren van de 4 ledematen afzonderlijk en de beweging van de wervelkolom. 
  5. Andere functies: functies van hart en bloedvatenstelsel, ademhalingsstelsel, spijsverteringsstelsel…

In deze rubriek ‘functies en functiestoornissen’ vragen we om de 5 onderdelen één voor één te overlopen. 

Voor functies waarbij de persoon geen problemen ondervindt en voor functies die helemaal niet relevant zijn voor de persoon in kwestie, moet enkel de zin ‘niet relevant’ aangevinkt worden.

Voor de functies die wel relevant zijn wordt gevraagd de opgesomde aspecten te overlopen en voor elk van deze aspecten een inschatting te maken van de ernst van de stoornis. Deze ernst kan aangeduid worden aan de hand van de voorziene categorieën: geen probleem, licht probleem, matig probleem, ernstig probleem, volledig probleem, niet gespecificeerd en niet van toepassing. Er is ook telkens ruimte voorzien om een toelichting te geven.
Comments