Functioneringsscore

Onderaan vinden we de functioneringsscore: op basis van de 3 toegekende categorieën (zelfredzaamheid, ernstige gedragsproblemen en toezicht) wordt een ‘voorlopige functioneringsscore’
afgeleid. Deze score moet een indicatie geven van de ernst van de handicap (of zorgzwaarte).
Deze ‘voorlopige functioneringsscore’ wordt als volgt bepaald:

Voorlopige functioneringsscore =
Categorie zelfredzaamheid
+ 1 wanneer categorie ernstige gedragsproblemen = 1 of 2
+1 wanneer categorie toezicht = 3

De voorlopige functioneringsscore wordt begrensd op 5. Deze score wordt automatisch berekend. Er wordt gevraagd of deze score een goede indicatie geeft van het functioneren van de persoon in vergelijking met andere personen (met en zonder handicap). Indien het team oordeelt dat de
bekomen score geen goede indicatie geeft, kan het een alternatieve score voorstellen. In dat geval moet dit grondig gemotiveerd worden met behulp van de rubriek ‘activiteiten en beperkingen’.
Comments