Nood aan toezicht

Onder de ‘nood aan toezicht’ verstaan we de nood aan de aanwezigheid van een andere persoon die indien nodig (dringende) ondersteuning kan bieden.

Wanneer dit relevant is in functie van de zorgvraag, duid je dit aan en zullen de antwoordmogelijkheden verschijnen.


We kunnen ons hiervoor voorlopig nog niet baseren op een bestaande schaal, maar vragen een inschatting aan de hand van volgende antwoordmogelijkheden:
  • Neen, de persoon heeft geen nood aan toezicht
  • Ja, de persoon heeft nood aan permanentie op afstand, met uitstelbare alarmopvolging. Dit impliceert dat iemand stand-by moet zijn om bij een oproep van de persoon uiterlijk binnen het uur ondersteuning te bieden
  • Ja, de persoon heeft nood aan permanentie op afstand, met onmiddellijke alarmopvolging. Dit houdt in dat iemand stand-by moet zijn om bij een oproep van de persoon uiterlijk binnen de 15 minuten ondersteuning te bieden.
  • Ja, de persoon heeft nood aan actieve permanentie gedurende bepaalde dagdelen of met mogelijkheid tot onderbrekingen. Dit houdt in dat iemand aanwezig is bij de persoon, doch niet voortdurend. Er zijn tussenpozen tijdens dewelke niemand fysiek aanwezig is bij de persoon; er is op die momenten wel iemand stand-by om binnen het kwartier ondersteuning te bieden.
  • Ja, de persoon heeft nood aan continue actieve permanentie. Dit betekent concreet dat er altijd iemand aanwezig moet zijn bij de persoon; de persoon kan m.a.w. niet alleen gelaten worden.
  • Anders

Overeenkomstig de aangegeven nood aan permanentie wordt automatisch een‘categorie permanentie’ afgeleid:
  • Categorie permanentie 1: geen tot beperkte permanentie nodig
  • Categorie permanentie 2: permanentie nodig, doch niet continu
  • Categorie permanentie 3: continue permanentie nodig

De categorie permanentie wordt automatisch afgeleid

Eventueel kan een verdere toelichting gegeven worden. Ter verduidelijking wordt gevraagd aan te geven hoe de permanentie momenteel (situatie zonder PAB) georganiseerd wordt.
Comments