Stoorniscodes

Op basis van de vermelde diagnoses kan de Deskundigencommissie zich al een eerste globaal beeld vormen van het functioneren van de persoon. De arts van de commissie kan op basis van de stoorniscodes vaak al een vrij goede inschatting maken van de ernst van de handicap. De diagnose wordt dan ook in de meeste dossiers als een soort referentie gebruikt bij het beoordelen van de functioneringsgegevens die verder in het dossier vermeld worden. Het is dan ook van cruciaal belang zeker die stoorniscodes aan te duiden die een significante impact hebben op het globale functioneren van de persoon met een handicap.

Het toevoegen van de stoorniscodes is hetzelfde als in het MDV en lees je hier.

Er is ook een tekstveld voorzien om in te vullen wanneer deze diagnoses gesteld werden. Deze informatie kan bijvoorbeeld belangrijk zijn wanneer het gaat om degeneratieve aandoeningen: de arts kan op basis van het huidige functioneren en de datum waarop de diagnose gesteld werd een ruwe inschatting maken van de prognose op korte en langere termijn.

Comments