Zelfredzaamheid

Afhankelijk van de leeftijd van de persoon met een handicap moet ofwel één van de instrumenten voor kinderen ofwel het instrument voor volwassenen ingevuld worden.

Kinderen


Voor kinderen worden 4 verschillende leeftijdsgroepen onderscheiden: 
 • 0 tot en met 2 jaar
 • 3 tot en met 6 jaar
 • 7 tot en met 11 jaar
 • 12 tot en met 17 jaar

Voor elk van deze groepen is een aparte vragenlijst voorzien. 

In de vragenlijst komen 4 inhoudelijke rubrieken aan bod:
 1.  leren, opleiding en sociale integratie
 2.  communicatie
 3.  mobiliteit en verplaatsing
 4.  zelfverzorging

Voor elk van de bevraagde (deel-)aspecten moet een inschatting van de ernst van de problemen gemaakt worden: geen probleem, probleem, ernstig probleem, volledig probleem. De scores werden overgenomen van de schaal voor de toekenning van de bijkomende kinderbijslag. Concreet betekent dit dat telkens een score van 0 - 3 zal toegekend worden. De totaalscore ligt tussen 0 en 12 punten. Deze totaalscore wordt in Helios automatisch berekend en verschijnt in de balk boven de tabs met de verschillende leeftijdsgroepen.

Volwassenen

Het instrument voor het inschatten van de zelfredzaamheid van volwassenen is een vragenlijst die samengesteld is met items van de Barthel ADL-schaal en de Elida-schaal. De vragenlijst is zodanig opgesteld dat de scores van de oorspronkelijke Barthel en Elida kunnen berekend worden 
meer genuanceerde informatie over het functioneren op verschillende aspecten verkregen wordt


De vragenlijst omvat 11 inhoudelijke rubrieken die in 11 afzonderlijke rubrieken zijn ondergebracht:
 1. toilet
 2. mobiliteit binnenshuis
 3. lichaamsverzorging
 4. voeding
 5. voedselbereiding
 6. verzorging kleding
 7. dagelijkse huishoudelijke onderhoudsactiviteiten
 8. niet dagelijkse huishoudelijke onderhoudsactiviteiten
 9. regulatie woonomgeving en slaap
 10. activiteiten buiten de woning
 11. communicatie en basisvaardigheden.

De vragen binnen deze verschillende rubrieken moeten aan de hand van volgende antwoordmogelijkheden beantwoord worden:
Zelfstandig: geen beperking
 1. Zelfstandig: met moeite
 2. Zelfstandig: met hulpmiddelen
 3. Met hulp: met supervisie, voorbereiding of controle
 4. Met hulp: met praktische hulp
 5. Met hulp: met inhoudelijke begeleiding
 6. Met hulp: met praktische hulp en inhoudelijke begeleiding
 7. Volledig afhankelijk: afhankelijke uitvoering OF ernstig/ volledig onvermogen.

Uitzondering hierop zijn de 2 incontinentie- items die als volgt beantwoord
moeten worden:
 1. Continent
 2. Minder dan 1 keer per week incontinent
 3. Minstens 1 keer per week incontinent

De score op het instrument voor kinderen OF de combinatie van de scores op Barthel en Elida wordt automatisch vertaald naar een ‘categorie zelfredzaamheid’. Deze categorie zal verder in het dossier gebruikt worden om een voorstel van budgethoogte te formuleren. 

De scores Barthel en Elida zijn ook zichtbaar.

Bij het bewaren worden, de Barthel, Elida en zelfredzaamheidsindex berekend. Dat is ook te zien op de pagina:


De berekening van de categorie zelfredzaamheid is als volgt. De score op het instrument voor kinderen OF de combinatie van de scores op Barthel en Elida wordt automatisch vertaald naar een ‘categorie
zelfredzaamheid’. Deze categorie zal verder in het dossier gebruikt worden om een voorstel van budgethoogte te formuleren. 

Vertaling scores volwassenen:Elida <= 25

25 < Elida < 80

Elida >= 80

Barthel >= 80

1

2

Niet relevant

40 < Barthel < 80

2

3

4

Barthel <= 40

Niet relevant

4

5Vertaling scores kinderen:
 • Score 0 – 2: categorie 1
 • Score 3 – 5: categorie 2
 • Score 6 – 8: categorie 3
 • Score 9 – 12: categorie 4

Interpretatie van de categorie zelfredzaamheid:
 • Categorie 1: sterk zelfredzaam
 • Categorie 2: matig zelfredzaam
 • Categorie 3: beperkt zelfredzaam
 • Categorie 4: sterk afhankelijk
 • Categorie 5: (quasi) volledig afhankelijk

Comments