Dagbesteding

De ‘Dagbesteding’ van personen met een handicap kan erg uiteenlopend zijn. We
voorzien volgende antwoordmogelijkheden:
  • geen dagbesteding
  • (zinvolle) dagbesteding in de thuissituatie
  • kinderopvang
  • onderwijs
  • tewerkstelling
  • beroepsopleiding
  • dagcentrum
  • begeleid werk
  • andere vorm van dagbesteding

Het is de bedoeling dat de onderdelen die van toepassing zijn, ingevuld worden. De andere mogen overgeslagen worden. Bij elke dagbestedingsvorm die aangeduid wordt, dient te worden vermeld of het om een voltijdse of deeltijdse dagbesteding gaat. Desgewenst kan bijkomende toelichting gegeven worden in het voorziene tekstveld.
Het verschil tussen ‘geen dagbesteding’ en ‘(zinvolle) dagbesteding in de thuissituatie’ ligt eigenlijk vooral bij de beleving van de cliënt: ervaart de cliënt het al dan niet als een tekort dat hij hele dagen thuis is. De ene cliënt zal zich binnenshuis zinvol bezig kunnen houden (bijvoorbeeld woordpuzzels, computer, handwerk), terwijl een andere cliënt het als een beperking ervaart zelden of nooit naar buiten te kunnen.

Comments