Gezinssamenstelling

In deze rubriek vul je het aantal gezinsleden (incl. de persoon met een handicap)  en eventuele bijzonderheden omtrent het gezin in . Vervolgens kan je ook gezinsleden toevoegen. Je moet voor elk gezinslid dit invullen:
  • wat de relatie van dit gezinslid is t.o.v.de persoon met een handicap (bijvoorbeeld de moeder, de zoon, de inwonende grootvader, …)
  • de leeftijd van het gezinslid
  • de dagbesteding van het gezinslid
  • of het gezinslid zorgbehoevend is? (Opgelet: dit betekent niet noodzakelijk dat dit gezinslid ook erkend is als persoon met een handicap, het kan bijvoorbeeld ook gaan om een hoogbejaarde grootmoeder die inwoont en waarvoor zeer veel zorgen nodig zijn. Het gaat hier uiteraard ook om een eerder langdurige situatie, dus bijvoorbeeld niet om een broer die op het ogenblik van de inschaling zijn been gebroken heeft
  • dossiernummer VAPH: wanneer het gezinslid als zorgbehoevend wordt opgegeven, moet verduidelijkt worden of hij al dan niet om door het VAPH erkend is
  • Als het gezinlid erkend is door het VAPH, zou het kunnen dat die persoon ook een PAB heeft aangevraagd. Voor elke persoon waarvoor een dossiernummer van het VAPH wordt opgegeven dient dan ook aangegeven te worden of al dan niet een PAB werd gevraagd en/of toegekend.
  • Kreeg het gezinslid effectief een PAB toegekend, dan worden de datum van aanvraag, de naam en de voornaam van dat gezinslid gevraagd. Deze identificatiegegevens maken het de commissie mogelijk de PAB- toekenning van het ene gezinslid en de PAB-aanvraag van het andere gezinslid samen te bekijken.
Comments