Huidige ondersteuning

Het is voor de Deskundigencommissie belangrijk zicht te krijgen op de ‘Huidige ondersteuning’  die de persoon met een handicap nu reeds krijgt, zodat de gevraagde ondersteuning hiernaast kan geplaatst worden. 

Er zijn verschillenden onderdelen:
  1. ondersteuning van anderen
  2. ondersteuning van VAPH-diensten en voorzieningen. 
  3. tekorten of nadelen van de huidige ondersteuning. Vermits de persoon en zijn netwerk een vraag naar ondersteuning van het VAPH stellen, kunnen we ervan uitgaan dat de huidige ondersteuning ontoereikend, onaangepast, te duur, … is waardoor aanvulling of vervanging noodzakelijk wordt.

Ondersteuning van anderen


Hier kan een beknopte omschrijving gegeven worden van wie  welke ondersteuning wanneer geeft.

Ondersteuning van VAPH diensten en voorzieningen


Hier wordt in eerste instantie gevraagd of de persoon gebruik maakt van diensten en voorzieningen van het VAPH. Is dit het geval dan duidt  men ‘ja’ aan en vinkt men bij de betreffende diensten of voorzieningen ‘relevant’ aan. Bovendien dient dan de naam en het adres van de dienst of voorziening en voor sommige diensten en voorzieningen de gebruiksfrequentie ingevuld te worden.

De gebruiksfrequentie dient uitgedrukt te worden in:
  • aantal dagdelen: het aantal halve dagen dat de persoon per week gebruik maakt van de dienst of de voorziening. Bijvoorbeeld alle schooldagen, behalve woensdagnamiddag geeft 9 dagdelen, een kind dat de hele week én zondagnamiddag op het internaat verblijft, geeft 11 dagdelen.
    Het aantal dagdelen moet enkel ingevuld worden voor internaat, semi-internaat 
    schoolgaanden, semi-internaat niet schoolgaanden, tehuis niet werkenden nursing, tehuis niet werkenden bezigheid, tehuis voor werkenden, dagcentrum. 
  • aantal nachten per week: het aantal nachten per week dat de persoon doorbrengt in de voorziening. Het aantal nachten moet enkel ingevuld worden voor internaat, tehuis niet werkenden nursing, tehuis niet werkenden bezigheid en tehuis voor werkenden

Tekorten/nadelen huidige ondersteuning


Hier kan men in het eerste tekstveld informatie kwijt over de huidige ondersteuningssituatie die nog niet aan bod kwam tot nu toe. In het tweede tekstveld dient aangegeven te worden wat er tekort is aan de huidige ondersteuning. In feite is dit al een eerste motivatie voor de aanvraag van een PAB! Het is dus heel belangrijk dat deze rubriek goed ingevuld wordt.
Comments