Hulpmiddelen en aanpassingen

De rubriek ‘Hulpmiddelen en aanpassingen’ bevat 2 onderdelen met een gelijkaardige  structuur:
  1. hulpmiddelen
  2. aanpassingen aan de woning. 

In beide delen wordt eerst gevraagd of de persoon gezien zijn handicap al dan niet nood heeft aan hulpmiddelen respectievelijk aanpassingen. Indien ‘ja’ wordt geantwoord, moet verder toegelicht worden welke hulpmiddelen/aanpassingen de persoon reeds heeft en  welke ontbreken en waarom

Desgewenst kan nog een verdere toelichting gegeven worden.

Deze informatie dient als een soort achtergrond bij het beoordelen van de vraag naar assistentie. Voor sommige assistentie- vragen zou de Deskundigencommissie kunnen oordelen dat een eenvoudig hulpmiddel of een welbepaalde aanpassing de ondersteuning door assistenten overbodig zou maken. Door te vragen welke hulpmiddelen ontbreken en waarom kunnen cliënt en MDT motiveren waarom voor een bepaalde activiteit effectief assistentie gevraagd wordt en geen hulpmiddel/ aanpassing. 

Bijvoorbeeld: een aanpassing van de woning kan niet omdat het om een huurhuis gaat. Zo vermijden we verkeerde interpretaties en beslissingen door de Commissie.
Comments