Mobiliteit buitenshuis

‘Mobiliteit buitenshuis’ is zinvol om te bevragen omdat een heleboel aanvragers nood hebben aan ondersteuning in functie van het zich verplaatsen over langere afstanden. 

Wanneer het PAB-budget gebruikt zal worden voor ondersteuning in functie van verplaatsing over langere afstanden duid je aan dat dit relevant is.

Vervolgens is er een tekstvak ter beschikking en kan je meerdere verplaatsingsmethodes aanduiden. Dat zie je hieronder.


Als dit niet relevant is, geef je dat aan en blijven het tekstvak en de verplaatsingsmethodes verborgen.


Comments