Vrije tijd

Heel wat PAB-vragen omvatten onder meer een vraag naar ondersteuning bij ‘Vrije tijd’. In dat geval is het voor de Deskundigencommissie uiteraard nodig zicht te hebben op de huidige vrije tijdsbesteding van de persoon met een handicap (en op de ondersteuning die hij hierbij krijgt). 

Wanneer het gevraagde PAB-budget ingezet zal worden voor ondersteuning in vrije tijd, duid je aan dat dit relevant is. Vervolgens is er een tekstvak zichtbaar. Dat zie je hieronder.

 
Wanneer het gevraagde PAB- budget niet ingezet zal worden in functie van ondersteuning bij vrije tijd, duid je aan ‘niet relevant in functie van de zorgvraag’. Het tekstvak blijft dan verborgen.

Comments