Woonsituatie

Bij de ‘Woonsituatie’ vul je in waar de persoon tijdens de week, in het weekend en tijdens de vakanties verblijft: thuis, in een residentiële voorziening of ‘anders’ (bijvoorbeeld ‘op kot’). 

Je kiest antwoordmogelijkheid ‘ja’ als de bewering klopt. Als de bewering niet klopt dan kiest u antwoordmogelijkheid ‘neen’. 

Indien ‘ja’ wordt aangeduid voor ‘anders’ dient een extra toelichting gegeven te worden. Er is ook een extra tekstveld waar eventueel meer informatie omtrent de woonsituatie kan gegeven worden (bijvoorbeeld voor kinderen van gescheiden ouders die afwisselend bij moeder en vader verblijven).
Comments