Handleiding‎ > ‎

Workflow

Elk Heliosverslag heeft een workflow. Dit betekent dat ze verschillende fases kan doorlopen vooraleer het bij het VAPH toekomt.

In opmaak


Wanneer je een nieuw verslag maakt, is de toestand van het verslag 'in opmaak'. De toestand van het verslag kan je altijd zien in het overzicht van de verslagen. Dat zie je hieronder


Lopende verslagen (zowel degene 'in opmaak' als degene die klaar zijn) kan je altijd:
 • 'wijzigen': verder werken aan het verslag
 • 'verwijderen': het verslag voor de persoon is verwijderd
 • 'downloaden': je kan altijd een pdf afdruk maken van het verslag
Deze acties zijn beschikbaar in het overzicht van de verslagen. Dat zie je hieronder.

   


Er zijn ook nog andere acties mogelijk, maar die zitten in het verslag zelf:
 • 'klaarzetten':  in deze stap wordt er bewaard en gecontroleerd of alle verplichte velden ingevuld zijn. Als dat gelukt in het verslag ze is, is de toestand van het verslag 'klaar'.
 • 'bewaren': hierbij bewaar je tussentijds wijzigingen zonder dat er gecontroleerd of alles ingevuld is
 

Klaar


Een verslag dat 'klaar' is, kan je:
 • 'opmaken': het verslag wordt terug 'in opmaak' geplaatst
 • 'verzenden': het verslag komt in de toestand 'verzonden' en komt bij het VAPH terecht tenzij:
  1. het een minderjarige is, zal het PAB-verslag gemaild worden om op te laden INSISTO
  2. het een minderjarige is én nog niet erkend als persoon met een handicap, zal het adviesrapport gemaild worden om op te laden in INSISTO
Deze acties zitten in het verslag zelf:


De algemene acties (downloaden, verwijderen, wijzigen) zitten in de overzichtstabel.
  

Verzonden    


Verzonden verslagen zijn te zien in het overzicht van de verzonden verslagen.


Geregistreerd

Wanneer de administratie van het VAPH het verslag registreert in het dossier, wordt de toestand van het verslag 'Geregistreerd'.

Comments