Gegevens informanten

Hier moet je de informanten toevoegen die betrokken waren bij de opmaak van het ZZI. Om een informant toe te voegen klik je op de knop 'Toevoegen'. Dat zie je hieronder.Vervolgens opent er zich een scherm om de gegevens van een informant toe te voegen. Er moeten minstens 2 informanten zijn. Je kan ook aanduiden dat de persoon zelf een informant is. Die verschijnt dan ook in de overzichtstabel.

Hieronder zie je het scherm dat getoond wordt om informanten toe te voegen. Je ziet ook de mogelijkheid om de klant aan te duiden als informant.


Comments