Protocol

In het eerste deel kan je het protocol kiezen. Dat zie je hieronder.


Wanneer je een protocol kiest, verschijnt eronder welke schalen verwacht worden ingevuld te zijn voor de berekening van de B en P waarden. Als je het verslag klaarzet, krijg je aanduiding welke schalen of vragen ingevuld moeten zijn voor de berekening van de waarden volgens het protocol. 

Er is geen link tussen het protocol en het gewoon invullen van de schalen in het ZZI. Je kan perfect alle schalen invullen in het ZZI terwijl je geen protocol hebt aangduid, of A of B. Het protocol is enkel maar cruciaal bij de berekening van B en P waarden.

Voor protocol A vul je deze schalen in:
 • Checklist Nachtpermanentie
 • Schaal Vanermen
 • Zelfredzaamheidsschaal
 • SIS schaal (grootste deel)
 • Sociaal-Emotioneel Functioneren schaal
 • Storend Gedrag schaal

Voor protocol B vul je deze schalen in:
 • Checklist Nachtpermanentie
 • Schaal Vanermen
 • Zelfredzaamheidsschaal
 • SIS schaal (verkort)
 • Screeninglijst P6
Onder het protocol kan je ook aanduiden of het al of niet om een controle inschaling gaat. 
Comments