SIS

De SIS-schaal is om praktische redenen opgesplitst in 4 onderdelen. 

De eindscore wordt berekend na het bewaren. Meer informatie over deze schaal vind je in de handleiding ZZI.
Comments