Stoornissen

In dit scherm moet je de stoornissen toevoegen. De stoornissen zijn onderverdeeld in 9 groepen. Per groep is er een ander scherm waar je andere gegevens moet in vullen.

We overlopen stap per stap hoe je hieraan begint.

Stap 0: 'toevoegen'


In het beginscherm klik je eerst op 'Toevoegen'.

Stap 1: 'stoornis kiezen'


Er opent zich een nieuw scherm waarbij je de exacte stoornis moet aanduiden. Dat ziet er zo uit.


Je kan op 2 manieren de stoornissen aanduiden.

De eerste mogelijkheid is dat je in de eerste ‘dropdown’ op de categorie klikt en een stoorniscategorie kiest. Vervolgens wordt in de stoornis ‘dropdown’ alle stoornissen ingeladen die tot de categorie horen. Dat zie je hieronder.


 


De tweede mogelijkheid is dat je de categorie overslaat en direct een stoornis zoekt. Je klikt op het pijltje van de ‘stoornis’ - dropdown. Alle stoornissen worden getoond. Wanneer je een ‘j’ intypt kom je bij de stoornissen waarvan de code met een ‘j’ begint. Dat zie je hieronderStap 2: Toevoegen


Wanneer je dan klikt op 'Toevoegen' kom je uit op het detailscherm van de stoornis. Dat zie je hieronder.

  
Als je dan klikt op 'Bewaren' keer je terug in het overzicht met de stoorniscodes. Dat zie je hieronder.


Elke stoornis kan je dan weer 'Inzien', 'Wijzigen' of 'Verwijderen'. Je kan er ook nog altijd één toevoegen. Door te klikken op 'Toevoegen'. Het aantal stoorniscodes dat u kan ingeven is beperkt tot 5. Begin met de belangrijkste stoorniscodes en deze die een invloed hebben op het ontstaan van de handicap. De volledige lijst van de stoorniscodes vind je hier.


De lijst is onderverdeeld in 9 groepen. Voor elke groep is er een apart scherm. Dit zijn de groepen:

  1. Algemeen
  2. Autismespectrumstoornissen
  3. Gedrags -en/of emotionele stoornissen
  4. Visus
  5. Verstandelijke handicap
  6. Auditief
  7. COPD
  8. Obesitas
  9. MS


Comments